คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : 1. เวลาเปิด-ปิด ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
- ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันราชการ

คำถาม : 2. สถานที่ รับบัตรคิว การเดินทางไปจุดคัดกรอง
เนื่องด้วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการที่ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (กองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเดินทางมาบริเวณฯ จุดคัดกรองก่อน
- การเดินทางมาสถานที่จุดคัดกรองเพื่อรับบัตรคิว ท่านสามารถ เข้าทางประตูทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยจุคคัดกรองจะอยู่ใต้ตึกอาคาร 12 ทางซ้ายมือของประตูทางเข้า
- กรณีที่ท่านเดินมาจาก bts ท่านสามารถ เดินทางออกที่ทางออกที่ 6 จะใกล้ที่สุด
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก >>> ติดต่อเรา <<< (คลิ๊ก)
แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ตำแหน่งตู้ ATM

คำถาม : 3. ค่าบริการในการตรวจสอบประวัติฯ
- ชำระ 100 บ. ( เป็นเงินสดเท่านั้น)

คำถาม : 4. การรับผล หลังจากใช้บริการ ทั้งการตรวจด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ หรือการตรวจด้วยชื่อ-ชื่อสกุล วิธี และระยะเวลา ในการรับผล
  - กองทะเบียนประวัติอาชญากร จะจัดส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคล ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ
    **หมายเหตุ 1. กรณีการตรวจสอบประวัติฯ ด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล สามารถรับผลได้เลย
       2. กรณีนัดรับ จะระบุเวลาภายในใบรับนัด

คำถาม : 5. สถานที่ของตู้ ATM
- บริการตู้ ATM ที่ใกล้ที่สุดเป็นจะตั้งอยู่บริเวณใต้อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
หรือ บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย ภายใน ร.พ.ตำรวจ ใกล้กับทางเข้าฝั่งถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
หรือ บริเวณธนาคารกรุงไทย ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝั่งถนนอังรีดูนังต์
หรือท่านสามารถดูตำแหน่งได้จากแผนที่ด้านล่าง
แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ตำแหน่งตู้ ATM


คำถาม : 6. ขั้นตอนการขอคัดแยกประวัติ, สามารถขอคัดแยกประวัติได้ที่ใดบ้างและใช้เอกสารใดบ้าง
1. หากท่านประสงค์จะคัดแยกประวัติฯ ให้ไปติดต่อที่สถานีตำรวจเจ้าของคดี เพื่่อขอตรวจสอบผลคดีและขอหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดจากสถานีตำรวจเจ้าของคดี แล้วให้นำมาติดต่อที่งาน ผลคดี ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ
2. ท่านสามารถนำเอกสารดังกล่าวข้างต้นจากสถานีตำรวจเจ้าของคดี มาติดต่อที่ ที่งานผลคดี ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล (งานการคัดแยกประวัติฯ) ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ

**หมายเหตุ ***หากผลคดีถึงที่สุดของท่านเข้าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด (สามารถดูได้เพิ่มเติมจากเอกสารด้านล่าง) จะสามารถคัดแยกประวัติได้ แต่หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถบันทึกผลคดีถึงที่สุดนั้นเพิ่มเติมในรายการประวัติของท่าน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน

เอกสารประกอบการคัดแยกประวัติฯ (ข้อมูลวันที่ 16 ธ.ค.63)

ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052146, 02-2052815 ตามวัน เวลาราชการ


คำถาม : 7. สอบถามเรื่องการตรวจสอบประวัติเพื่อไปต่างประเทศ เช่น ทุนเรียนต่อ, ไปทำงานที่ต่างประเทศ, ทำวีซ่า ตรวจที่ใด
ถ้าใช้ที่ต่างประเทศกรุณาติดต่อฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาคาร 6 ชั้น 1 โทร.02 2052168-9 หรือ เพิ่มเติมตามลิ้ง https://pcscenter.sbpolice.go.th/ (คลิ๊ก)

คำถาม : 8. การขออนุญาตปลูกกัญชง
- ให้ท่านติดต่อที่คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตปลูกกัญชงฯ เพื่่อทำหนังสือขออนุญาตตรวจสอบประวัติฯ โดยสามารถดูตัวอย่างได้ตามเอกสารด้านล่าง
งานขอตรวจสอบประวัติของผู้ขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติฯ ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติฯ ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

- บัตรประชาชนตัวจริง

- เงินค่าธรรมเนียม 100 บาท


คำถาม : 9. ผลการตรวจสอบประวัติฯ กรณีไม่ได้รับผล การตรวจสอบประวัติฯ หรือทำใบนัดรับหาย
- สามารถสอบถามผลการตรวจสอบประวัติได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-205-2200 และ 02-205-2201 ตามวันและเวลาราชการ
- ท่านสามารถใช้ใบเสร็จแทนได้ ในกรณีที่ทำใบนัดรับหาย

คำถาม : 10. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
- ร้านค้าและร้านอาหาร
1. อาคารโภชนาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 9 (อาคารโภชนาการ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ จะมีร้านค้าและร้านอาหารไว้ให้บริการ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
2. อาคารโภชนาการของโรงพยาบาลตำรวจ อยู่บริเวณทางขวามือ ประตูทางออกไปโรงพยาบาลตำรวจที่ติดกับ อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
- ห้องน้ำ
1. อยู่ที่บริเวณจุดบริการที่ 2 ชั้น 1 (ใต้ตึก) อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ กรุงเทพฯ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
2. อยู่ที่อาคารโภชนาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 9 (อาคารโภชนาการ) ฯ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
3. อยู่ที่อาคารโภชนาการของโรงพยาบาลตำรวจ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
- ที่ถ่ายเอกสาร
1. อยู่ทางซ้ายมือ ของบริเวณประตูทางออกไปโรงพยาบาลตำรวจที่ติดกับ อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) (ตามแผนที่ด้านล่าง)
หรือท่านสามารถดูตำแหน่งได้จากแผนที่ด้านล่าง
แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330